Styrdokument OKS

Via underrubrikerna framgår föreningens styrdokument för attestordning, krishanteringsplan och hantering av personuppgifter.