Ungdom - Ljungsbro

Träningsgrupperna indelas i färger utifrån sportens olika svårighetsnivåer.

Grön grupp   Första träningsgruppen, från cirka 7 år. Här tränar vi på kontroller på eller alldeles intill tydliga föremål såsom vägar, stigar, sjöar osv.

Vit grupp   Cirka 9-10 år, tävlingsklass H10, D10. Här tränar vi på lätta kontroller nära tydliga föremål såsom väg, stig och kraftledning. Själva kontrollföremålet är tydligt, sten, brant, höjd.

Gul grupp   Cirka 11-12 år, tävlingsklass H12, D12. Här tränar vi på kontroller som sitter en bit  ifrån tydliga föremål, men fortfarande tydliga kontrollpunkter. Vi tränar även på olika vägval och kompassen blir viktigare.

Orange grupp   Cirka 13-14 år, tävlingsklass H14, D14. Här tränar vi på vägval som kräver orientering via mindre tydliga föremål såsom sankmarker och höjdkanter. Kontrollen kan sitta längre ifrån tydliga föremål.

Violett grupp   Cirka 15-16 år, tävlingsklass H16, D16. Här tränar vi på svårare kontrollplacering där det krävs god förmåga att förstå kurvbild och navigera efter otydliga föremål.

Måndagar kl. 17:45 är det teknikträning undantaget sommaren då vi gör ett uppehåll från teknikträningarna. Ha koll på kalendern för att se vilka träningar som erbjuds under sommaren, men även under övriga delen av året.

Utöver teknik tränar vi även intervaller och distans (löpning på stig). I Ljungsbro utgår alla grupperna från Olstorp. Grön och vit grupp tränar i skogarna runt Olstorp medan gul-violett grupp åker iväg till andra närliggande kartor.