Ordlista

Det finns många ord och uttryck inom orientering som kan vara svåra att förstå för nybörjare och föräldrar. Här kommer en lista med de vanligaste orden och företeelserna inom orientering.

 

A      
B   Bryta Att gå till mål utan att ha besökt banans alla kontroller
       
    Bomma Missa kontrollen
       
    Budkavle Det klassiska namnet på stafett inom orienteringen, bytte 2005 officiellt namn till just stafett.
       
C      
       
D   D, t.ex. D12 Dam, t.ex. orienteringsklass för flickor 11 och 12 år
       
    Definition Beskrivning av kontrollpunkt och skärmens placering
       
    Direktbana Särskilda tävlingsbanor som man inte behöver föranmäla sig till. Kallas också Öppna banor Man anmäler sig direkt på platsen och väljer själv starttid och svårighetsgrad. Lämpligt för medföljande anhöriga att syselsätta sig med medan man väntar på sin tävlande. Finns i svårighet från nybörjare till elit (Ö1 - Ö10).
    DM Distriktsmästerskap
       
    Dosa Kompass
       
E   Ekvidistans Skillnad i höjd mellan höjdkurvor. Anges alltid på kartan. Ofta på PM vid tävling.
       
    Elektronisk tidtagning System för tidtagning även på delsträckor av en tävling. Det finns två system, SportIdent (SI) och EMIT.
       
    EMIT Ett system för elektronisk tidtagning
       
F      
       
G   Gafflade banor Olika banor för löpare på samma sträcka under en stafett (tidigare budkavle). Förhindrar hängning.
       
    Glada och sura gubbar Figurer som vägleder i klassen Inskolning
       
H   H, t.ex. H12 Herr, t.ex. orienetringsklass för pojkar 11 och 12 år
       
    HD, t.ex. HD10 Orienteringsklass för pojkar och flickor, upp till 10 år.
       
    Hänga Springa hack ihäl efter en person som har samma bana utan att själv orientera så mycket. Det är inte tillåtet att hänga någon för att därigenom skaffa sig själv fördel.
       
I   Inskolningsbana Mycket lätt orienteringsbana för nybörjare.
       
J   Jaktstart Används vid flerdagarstävlingar där man sista dagen startar i förhållande till tidigare dagars resultat. Först i mål vinner.
       
    Junior Orienterare mellan 17 och 20 år
       
K   Kavle Orienteringsstafett där man springer i lag
       
    Kodsiffra Siffran som finns vid skärmen för att man ska veta att man är vid rätt kontroll
       
    Kontrollbeskrivning Litet papper som delas ut vid tävlingsstart och som anger kontrollernas turordning, kodsiffra och definition
       
    Kontrollpunkt Ett tydligt terrängföremål (t ex en sten, liten höjd, stigförgrening) som löparen skall besöka utefter banan. Föremålet skall vara utsatt på kartan.
       
    KM Klubbmästerskap
       
L   Ledstång Långsträckta saker i naturen som är lätta att följa, t.ex. vägar, skogsbryn, bäckar o.s.v.
       
    Långdistans Hette tidigare klassisk distans, namnet har bytts för att passa internationella beteckningar. Tävling över 2,0 - 13 km.
       
M   Medeldistans Hette tidigare kortdistans, namnet har bytts för att passa internationella beteckningar. Tävling över en kortare sträcka (2-4 km), där banläggaren försöker göra tekniskt utmanande banor.
       
    Miniknat Lekfull snitslad minibana för de allra yngsta som följer med föräldrar och storasyskon ut på tävling.
       
N   Naturpasset 18 kontrollskärmar som sitter ute hela sommaren och hösten. Man kan köpa en karta och leta reda på kontrollerna när man vill och i vilken ordning som helst. Hittar man alla så deltar man i ett lotteri. Naturpass finns på många platser i landet där det finns orienteringsklubbar.
       
O   OL Orienteringslöpning
       
    Omstart Gemensam start för alla återstående delsträckor i alla lag i en kavle
       
    O-ringen 5-dagars orienteringstävling med omkring 15 000 deltagare
       
P   Passa kartan Vrida kartan så att norr på kartan stämmer överens med verkligheten
       
    Pinne eller SportIdentpinne, se Sportident
       
    Poäng-OL Ett antal kontroller skall besökas under en förutbestämd begränsad tid. Varje kontroll ger visst antal poäng beroende på svårighetsgrad. Tidsöverskridande ger poängavdrag.
       
Q      
       
R   Raka banor Lika banor på samma sträcka i samma klass i stafett
       
S   Senior Orienterare 21 år och uppåt
       
    Skinkloppet Klubbtävling i juletid när man i förväg skall gissa sin egen tid och sedan springa utan klocka. Närmast gissad tid vinner.
       
    Skugga Förälder eller ungdomsledare följer efter och kontrollerar både nybörjare och erfarna i skogen.
       
    SOFT Svenska Orienteringsförbundet
       
    Spika Hitta kontrollen utan missar och omvägar
       
    SportIdent Ett system för elektronisk tidtagning, man kan beställa sin egen SportIdent-pinne på www.sportident.se
       
    Stafett Från 2005 det nya namnet på vad som tidigare alltid hetat budkavle. Tävling med 2-25 personer i ett lag.
       
T   TC Tävlingscentrum
       
    10-mila En av världens största orienteringsstafetter.
       
    Tumkompass En kompass som man sätter fast på tummen, tumkompassen är den vanligaste bland nya orienterare.
       
U   U-klass Det finns fyra olika U-klasser, U1, U2, U3 och U4. De har grön, vit, gul respektive orange svårighetsgrad. U-klasserna är öppna för alla barn och ungdomar upp till och med 16 år. Dessa klasser är ett komplement till de åldersindelade klasserna för barn och ungdomar. I alla U-klasser finns det möjlighet för föräldrar och ledare att skugga den tävlande som känner sig osäker.
       
    UK Uttagningskomittén, tar ut lag till kavlar
       
    Ultralång distans Hette tidigare långdistans, men har bytt namn för att passa internationella förhållanden. Man tävlar inte i ultralång distans på kontinenten. Banlängder 10 - 20 km
       
    Ungdomsserien Serietävling för ungdomar i Linköpingstrakten.
       
    USM Svenska mästerskapen för ungdomar
       
V      
       
XYZ      
       
ÅÄÖ   ÖOF Östergötlands orienteringsförbund
       
    Öppen bana Se Direktbana.  Man kan även föranmäla sig. Ingen åldersindelning