Läger

Vi ordnar också några läger varje år, dels själva i klubben, dels sänder vi deltagare till distriktets läger, och några enstaka till elitläger på nationell nivå. Lägren kan gå i Östgötaområdet eller som en resa till andra delar av landet med andra terrängtyper.