Föräldraengagemang

Liksom inom många andra idrottsgrenar behövs förvisso också inom orienteringen ett visst mått av föräldraengagemang för att barnen skall kunna delta och utvecklas i sporten. På föräldrarna kommer ansvaret att t.ex. upplysa barnet om vilka aktiviteter som erbjuds, påminna om träningstider, hjälpa till att anmäla barnet till lämpliga tävlingar efter råd från ungdomsledarna, erbjuda skjutshjälp till träningar och tävlingar, någon gång per år bistå vid serveringen  en träningskväll, med andra ord en uppbackning såväl moraliskt som praktiskt.