Uttagning av lag till stafetter

Uttagningskommittén (UK) ansvarar för att ta ut och anmäla lag till de flesta stafetter som klubben ställer upp i. Anmälan till vissa större stafetter görs tillsammans med bland annat reseansvarig (se tabell nedan).

 

UK 2024

Maria Lillieström, tel. 073-046 09 98, maria@lilliestrom.nu

Henrik Marmelid, tel. 073-719 74 92, henrik.marmelid@live.se

Johan Larsson, tel. 072-232 63 24, johan.larsson308@telia.com

Nils Nedfors, tel. 073-151 11 52, nilne432@gmail.com

 

Stafetter 2024 - Planering

Stafett Datum    Huvudansv. UK     Övriga ansvariga Kommentar
Måsenstafetten 24/3 Maria Lillieström    
Svartnatta ??   Intresserade löpare     Ej UK
Kolmårdskavlen 7/4 Henrik Marmelid    
Stigtomtakavlen 13-14/4 Johan Larsson    
Pekingduon 28/4    - Intresserade löpare Ej UK
10mila 4-5/5 Nils Nedfors Nils Nedfors  
SM sprintstafett 30/6 Nils Nedfors    
Jukolakavlen 15-16/6    -
Intresserade löpare   
Ej UK
Tjoget 6-7/7    -
Intresserade löpare
Ej UK
Bagheerastafetten 21/7 Johan Larsson Ungdomsledare U-ledare/UK
U10mila 2-3/8 Johan Larsson Ungdomskommittéerna  U-ledare/UK
DM-stafett 25/8 Henrik Marmelid    
SM-stafett 8/9 Nils Nedfors    
Ekorren Cup 14/9 NIls Nedfors   U-ledare/UK
25manna 12/10 Maria Lillieström     OKS  
Daladubbeln 19-20/10     - Ungdomskommittéerna    Ej UK


Riktlinjer vid uttagning av stafettlag
Senior, junior och ungdomslag från 13 år - toppade lag. Träningsdeltagande kan vägas in. 

Riktlinjer för uttagning av lag i ungdomsstafetter
DM-stafett - HD12 toppas inte


När presenteras lagen?

UK:s mål är att lägga ut lag senast:

1 vecka innan stafetten: Måsenstafetten, Kolmårdskavlen, Stigtomtakavlen, 10mila (ungdomskavlen) och DM-stafetten.

2 veckor innan stafetten: 10mila, U10mila, 25manna, SM-stafetter

Inför större stafetter, framförallt 10mila och vissa sträckor på 25manna har UK som mål att kontakta löparna innan lagen presenteras på hemsidan.