Lathundar

Här finner ni lathundar för de vanligast förekommande saker som man kan göra på hemsidan om man har rätt behörighet. T ex lägga till nyheter, aktiviteter eller ändra/lägga till nya undersidor. För att få rätt behörighet, kontakta någon av administratörerna Ola Svärm, Per Östlund, Jan Asketun eller Stefan Nideborn.

 

Lathundslista

Skaffa lösenord
Skriva nyhet
Hantera aktiviteter
Lägga till händelse i kalendern
Uppdatera sidor
Lägga in under "Aktuellt" eller "Aktuella anmälningar"
Radera medlem