PM för medlemmar OKS

PM för medlemmar 2023

 

Medlemsavgifter

Avgifter

OKS

OK Roxen

Summa

Medlemsavgift ungdom (upp till 20år)

150.-

50:-

200:-

Medlemsavgift (21 år och äldre)

300:-

100:-

400:-

Medlemsavgift Familj (vuxna
och barn upp till 20 år bosatta på samma adress)

600:-

200:-

800:-

 

Betala in på bankgiro:  179-6168

 

Från och med 2001 tävlar vi tillsammans med IFK Linköping, för tävlingsklubben OK Roxen.

Medlem som deltar på klubbens träningar betalar medlemsavgift både till OKS och OK Roxen. Medlemsskap i OK Roxen är även ett krav för att kunna tävla.

Genom medlemskap samtycker medlemmen till att ingå i föreningens erforderliga register, t.ex. medlemsregistret, start- och resultatlistor på Internet.

 

Ansvariga och Kommittéer

Klubbens uppgifter är fördelade på styrelse, kommittéer och övriga ansvariga:

 • Styrelsens uppgifter definieras i OK Skogsströvarnas stadgar.
 • Ungdomskommittén, planerar och genomför träningar och andra evenemang för ungdomar och även övriga medlemmar är välkomna att delta. I detta ingår även att hyra eller köpa in utrustning som behövs för detta.
 • Arrangörskommittén arrangerar klubbens tävlingar. I detta ingår även att hyra eller köpa in utrustning som behövs för detta. Kommittén ansvarar även för klubbens kartframställning
 • Träningskommittén koordinerar klubbens träningar.
 • Klubbkommittén ansvarar för fika i anslutning till träningar och klubbmöten.
 • Stugkommittén ansvarar för drift, underhåll och uthyrning av klubbstugan.
 • Utbildningsansvarig håller klubben uppdaterad på vilka utbildningar som finns att tillgå samt matchar dessa med klubbens behov.
 • Ansvaret för klubbens kläder ligger på OK Roxen och ansvarig kontaktperson är Marianne Hörberg. 

Tävlingar

Information om tävlingar erhålles via kalendern på , www.okroxen.se och  www.eventor.orientering.se/Events

För ungdomar (upp till 14 år) finns ungdomsserien som är ett antal lite mindre, lokala tävlingar som är bra tävlingsträningar för ungdomar och nybörjare. Det arrangeras upp till 5 deltävlingar per år varav alla utom den sista genomförs på kvällstid. Mer information finns på Linköpings OK:s hemsida, www.lok.se.

Stafetter (kavlar) koordineras av OK Roxen. Uttagning till stafetter sker genom att man anmäler sitt intresse på OK Roxens hemsida eller att man blir tillfrågad av OK Roxen.

 

Tävlingsklasser

Det finns många tävlingsklasser med olika svårighetsgrad och längd. Tävlingsklasserna delas in i grupperna:

 • Ordinarie tävlingsklasser: benämns H/Dxx (t.ex. H12, D14) H för herrar och D för damer. Åldersklasserna är vanligtvis 10, 12, 14, 16, 18, 21, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70 och 75. I dessa klasser tilldelas man en starttid och får kartan vid starten.
 • Direktanmälan/ öppna klasser har sedan 2020 nya benämningar i en skala från Inskolning, Mycket lätt, Lätt, Medelsvår och Svår. Banlängder finns i varierande utbud och man väljer fritt vilken klass man ska springa. Detta är inga tävlingsklasser och man får se kartan innan anmälan/start och väljer själv när man startar och får dessutom ha medlöpare som hjälper till eller samarbeta med varandra under loppet. I klassen Inskolning finns vägledande symboler som stöd utefter banan, allmänt kallat för glada och ledsna gubbar.  
 • Ungdom är man till och med 16 år, junior 17-20 år, senior 21-34 år och veteran från 35 år.

Subventionering av tävlingsavgifter

Följande riktlinjer kring subventionering av startavgifter beslutades vid årsmötet 2023
Ungdomar (tom 16 år)

Klubben betalar alla tävlingsavgifter.  Ev avgifter som uppkommer enligt nedan betalas av löparen efter att säsongen är slut. 

 • För startavgift till O-ringen och tävlingar i utlandet betalar löparen hela avgiften.
 • Efteranmälningsavgiften betalas helt av löparen.

17 – 25 år:

Löparen betalar hela tävlingsavgiften upp till max 600kr per år.  Avgiften och  eventuella avgifter som uppkommer enligt nedan betalas av löparen efter att säsongen är slut. 

 • För startavgift till O-ringen och tävlingar i utlandet betalar löparen hela avgiften.
 • Efteranmälningsavgiften betalas helt av löparen.
 • Vid utebliven start betalar löparen hela anmälningsavgiften

OK Roxen betalar eventuella rankingavgift.

Seniorer från 26 år och veteraner:

Löparen betalar hela tävlingsavgiften upp till max 1500 kr per år. Därefter betalar medlemmen 50% av tävlingsavgiften för resterande tävlingar av klubben. Avgiften och ev.   avgifter som uppkommer enligt nedan betalas av löparen efter att säsongen är slut.

 • För startavgift till O-ringen och tävlingar i utlandet betalar löparen hela avgiften.
 • Efteranmälningsavgiften betalas helt av löparen.
 • Vid utebliven start betalar löparen hela anmälningsavgiften.

OK Roxen betalar eventuella rankingavgift.


Undantag

Om löpare deltar i värdetävling såsom SM och Swedish Leauge och måste lämna återbud pga sjukdom eller skada står klubben för tävlingsavgiften. 

 

Tävlingsanmälan

Anmälan till tävlingar görs på följande sätt:

 • Individuellt via webbsidan Eventor https://eventor.orientering.se/ under avsnittet "Tävlingskalender"
 • För detta behövs ett användarnamn i IdrottOnline . Detta skapas av Bengt Östlund efter att medlemsavgift är betald och han fått mail med uppgift om fullständigt personnummer och e-postadress. Kontakta Bengt, länk till mail: HÄR   Medlemmen får sedan ett mail till den e-postadress som anmälts med lösenord och instruktion. 
 • Vid behov hjälper någon av ledarna till med anmälan. Detta gäller de tävlingar som ungdomarna rekommenderas att springa t.ex. ungdomsserien och DM-tävlingarna.

Samåkning till tävlingar rekommenderas. Vid direktanmälan (öppen klass) skall medlem i första hand be tävlingsarrangören att fakturera anmälningsavgiften, i andra hand betala själv. Efter säsongens slut erhåller löparen en sammanställning över vad som skall betalas till OK Skogsströvarna. Tävlingsansvarig i klubben är Bengt Östlund.
 

Elektronisk stämpling

Elektronisk stämpling tillämpas på tävlingar. Det system som normalt används är Sportident. Sportident pinne bekostas av deltagarna, men kan även hyras av tävlingsarrangören eller i vissa fall av OK Skogsströvarna. Kostnaden för hyra är normalt 30 kr/ tillfälle och bekostas av löparen.
 

Reseersättningar

 • Ev ersättningar för resor till tävlingar utbetalas av OK Roxen. Information om resetransporter och reseersättningar för respektive tävling finns på OK Roxens hemsida.
 • Reseersättning utgår till medlem som måste använda bil för att utföra något arbete för klubben. Reseersättningen följer Skatteverkets regler.
 • Samåkning förutsätts vid alla resor där reseersättning utgår.
   

Kurser

Klubben betalar kursavgiften vid deltagande i av klubben beslutade kurser.
Reseersättning utgår med 18,50 kr/mil.

Läger, tävlingsresor

Vid deltagande i läger (ungdom, juniorer) där uttagning skett genom ÖOF betalar klubben normalt hela kostnaden. Övriga läger bekostas av deltagaren själv.

För- och eftersäsongsläger

Vid deltagande i distriktets för- och eftersäsongsläger står OK Roxen för deltagaravgiften.
 

Rikslägret

Deltagaravgiften för 2023 års Riksläger i Idre Fjäll är 3 600 kr. Klubben subventionerar avgiften med 50%. Östergötlands Orienteringsförbund står för resan. För att få ta del av subventionen krävs att man under huvuddelen av säsongen deltar på klubbens träningar minst 2 gånger/vecka. 

Daladubbeln

För deltagande ungdomar är det full subvention från klubben för resa och logi. Medföljande föräldrar betalar.

Omkostnader vid värdetävlingar och SM

OK Roxen subventionerar resor och eventuella logikostnader till värdetävlingarna Swedish Leauge och SM, se OK Roxens hemsida. Ansökan om ersättning till andra tävlingar, än de som annonseras av OK Roxen, ska insändas till OK Roxens styrelse minst 2 månader innan tävlingen. Notera att dessa ersättningar utbetalas av OK Roxen.
 

Hantering av kostnader vid sent återbud på klubbresor

En anmälan är bindande. Vid sen avbokning pga sjukdom, olycka, skada etc så måste klubben alltid kräva ersättning för den del som inte går att avboka. Återbetalning sker således enbart för delar där kostnaden går att undvika.

Landslagsaktivitet/elitaktivitet i SOFT:s regi

För medlem som blir uttagen till landslagsaktivitet/elitaktivitet i SOFT:s regi subventionerar klubben en aktivitet/år med 50 % av kostnaden. Klubben kan även för medlems räkning söka bidrag från ÖOF för denna typ av aktiviteter för vilket de kan lämna max 50 % i bidrag.

Träningsverksamhet

Klubben anordnar ungdomsträningar som även är öppna för övriga medlemmar. Information om vem/var träningen arrangeras nås via kalendariet på OK Roxens hemsida.

Under sommarhalvåret är det vanligtvis:

 • teknikträning orientering, samling i Olstorp på måndagar kl 17:45
 • tempo/intervallträning i Olstorp på onsdagar kl 18:00
 • distansträning i Olstorp på tordagar kl 18:00

Under vinterhalvåret är det vanligtvis:

 • tempo/intervallträning i Olstorp på måndagar kl 18.00
 • gympa/styrka i Björkö friskolas gymnastiksal på tisdagar kl 18:00
 • distansträning med lampa i Olstorp på torsdagar kl 18.00
 • helgpass på karta ett antal veckor under vinterhalvåret 
   

Köp av utrustning och kläder

Medlem kan köpa SI-pinnar på www.sportident.se. 

Medlem kan även köpa OK Roxens tävlings- och träningskläder till förmånliga priser, se OK Roxens hemsida. Medlem förväntas alltid tävla i OK Roxens tävlingskläder.

Notera att kläderna säljs av OK Roxen (Pg 1060823-0) och inte av OK Skogsströvarna.

Försäkringar

Alla medlemmar är olycksfallsförsäkrade i Folksam. Försäkringen gäller i samband med träning och tävling samt färd till och från tävling och träning. Den gäller också under vistelsetid på annan ort under tävling.

Ledare, funktionärer, tränare o. dyl. omfattas av RF:s grundförsäkring. Denna gäller olycksfall som inträffar under utförande av uppdrag för klubben samt resa till och från uppdraget. Klubbens egendom är försäkrad i Folksam. 

Klubbinformation

Information sprids på följande sätt:

 • Via e-post direkt till alla medlemmar som finns med på klubbens e-postlista
 • Information om tävlingar, träningar, kläder mm finns på OK Roxens hemsida, www.okroxen.se
 • Via OK Roxens Facebook grupp och specifika FB-grupper för vissa träningsgäng
 • På anslagstavlorna vid och i klubbhuset i Olstorp
 • Information som bara berör OK Skogsströvarnas medlemmar finns på OK Roxens hemsida; https://www.okroxen.se/moderklubbarna/ok-skogsstrovarnaolstorp/ 

Klubblokalen

Klubblokalen är i första hand avsedd för medlemmarna. Klubblokalen kan även hyras privat av medlem. Pris 200 kr för tid upp till 4 timmar, 400 kr för tid över 4 timmar/dagshyra. Stugansvarig, Anders Lillieström skall alltid kontaktas för uthyrning av lokalen.

Fika i klubbstugan

På måndagar i anslutning till klubbens träning serveras fika med smörgås och dryck. Fikat är gratis för klubbens medlemmar. Ansvarig i klubbkommittén ansvarar för schemaläggning av fikavärdar.

Övrigt

Allt klubbarbete sker ideellt. Funktionärer och ledare erhåller normalt inget arvode. I undantagsfall kan styrelsen besluta om ersättning till ungdomar då de tar på sig ledaruppdrag.

Det åligger medlem att hjälpa till i klubbarbetet, särskilt vid klubben tävlingsarrangemang men också vid underhåll av klubbstugan, städdagar och servering av fika efter träningar. 

 

Adresser

OK Skogsströvarna

Ljungsbro Olstorp 1

590 72 Ljungsbro

Organisationsnummer: 822001-2895

Bankgiro:  179-6168

Swishnummer: 123 460 510 1


Ordförande:

Annika Asketun

Lostigen 26

585 75 Ljungsbro

E-post: annika.asketun@gmail.com

Tel: 070 - 276 73 71


Kassör:

Mattias Fredsberg

Sobelstigen 12

585 72 Ljungsbro

E-post: mattias@fredsberg.se

Tel: 070 - 642 13 37


Sekreterare:

Per Jonsson

Södra Cloettavägen 91

585 74 Ljungsbro

E-post: per.g.jonsson@outlook.com

Tel: 073 - 418 60 37


Styrelseledamot och ordförande arrangörskommittén:

Örjan Sandell

S:a Cloettavägen 75

585 74 Ljungsbro

E-post: orjan@glavichsandell.se

Tel: 013 - 21 38 37 Mobil: 070 - 210 27 36


Styrelseledamot och representant för ungdomskommittén:

Anna-Stina Påledal

Gunnarstorpsvägen 

585 72 Ljungsbro

E-post: anna-stina@live.com

Mobil: 070 - 974 63 83


Ungdomsansvarig:

Jonas Lindell

Håcklagatan 25

585 74 Ljungsbro

Tel: 070 - 351 24 38

E-post: jonaslindell43@gmail.com
 

Ansvarig för klubbstugan:

Anders Lillieström

Gunnarstorp Berghaga 1

585 75 Ljungsbro

E-post: anders@lilliestrom.nu

Tel: 070 - 843 82 93

 

 

Ansvarig i träningskommittén
Linda Nyström

E-post: linda.lyckebo@gmail.com>

 


Tävlingsansvarig:

Bengt Östlund

Torpvägen 11

585 72 Ljungsbro

E-post: bengt@famostlund.se

Tel: 070 - 816 38 13
 

Ansvarig klubbkommittén:

Barbro Östlund

Torpvägen 11

585 72 Ljungsbro

E-post: barbro.b.ostlund@gmail.com

Tel: 072 - 200 50 20