Ny Medlem OKS

Gör så här för att bli medlem:

  • Skicka e-post till bengt@famostlund.se. Ange namn, adress, mejl-adress samt fullständigt personnummer.
  • Betala till OK Skogsströvarnas bankgiro 179-6168 och som referens skriv medlemsavgift och ditt namn. 
  • För att delta på klubbens träningar ska man vara medlem både i OK Skogsströvarna och OK Roxen.
  • Om man som vuxen vill vara stödmedlem betalar man medlemsavgift endast i OK Skogsströvarna.

Medlemsavgifter 2023

  OK Skogsströvarna OK Roxen Summa
Barn och ungdom (upp tom 20 år) 150 kr 50 kr 200 kr
Vuxen (21 år och äldre) 300 kr 100 kr 400 kr
Medlemsavgift Familj* 600 kr 200 kr 800 kr

*Vuxna och barn/ungdomar upp till och med 20 år bosatta på samma adress