Newbody-shopen har öppnat

  • 16 maj 2023

Nu har Newbody-shopen öppnat för OK Roxen (Ljungsbro-sektionen)

Se vidare inlägg på facebook här!

Försäljning pågår tom 5 juni. Kataloger finns i klubbstugan fr o m 15 maj!