Ny Medlem IFK

Gör så här för att bli medlem:

  • Skicka e-post till info@ifklinkos.se . Ange namn, adress, mejl-adress samt fullständigt personnummer.
  • Betala till IFK Linköpings OS plusgiro 399952-1 och som referens skriv medlemsavgift och ditt namn. 
  • För att delta på klubbens träningar ska man vara medlem både i IFK Linköpings OS och OK Roxen.
  • Om man som vuxen vill vara stödmedlem betalar man medlemsavgift endast i IFK Linköpings OS.

Medlemsavgifter 2022

  IFK Linköpings OS OK Roxen Summa
Barn och ungdom 150 kr 50 kr 200 kr
Vuxen (21 år och äldre) 300 kr 100 kr 400 kr
Medlemsavgift Familj* 600 kr 200 kr 800 kr

*Vuxna och barn upp till och med 20 år bosatta på samma adress