Hoppa till sidans innehåll

Årsmöte OK Roxen

28 JAN 2019 13:43
  • Skapad: 28 JAN 2019 13:43

Medlemmarna i OK Roxen kallas härmed till ordinarie årsmöte, onsdagen den 13 mars 2019, kl. 19.00 i OKS  klubblokal i Olstorp, Ljungsbro. Dagordning enligt gällande stadgar, och inklippt nedan.

Inför årsmötet kommer följande dokument att läggas upp på OK Roxens hemsida under Medlemssidor, Protokoll, 2019:   

Dagordning för årsmötet, Förvaltningsberättelse och Verksamhetsberättelse för 2018 samt Budget och Verksamhetsplan för 2019.

Eventuella motioner ska vara styrelsen tillhanda senast 4 veckor före årsmötet.

Efter årsmötet serveras fika.

VÄLKOMNA!
Styrelsen

Dagordning 

vid årsmöte i OK Roxen onsdagen den 13 mars 2019 kl. 19.00 i Olstorp

 

1.                             Öppnande

2.                             Fastställande av röstlängd

3.                             Fråga om mötets behöriga utlysande

4.                             Fastställande av dagordning

5.                             Val av ordförande och sekreterare för mötet

6.                             Val av 2 protokolljusterare

7.                             Val av 2 rösträknare

8.                             a. Styrelsens verksamhetsberättelse för år 2018

b. Styrelsens förvaltningsberättelse för år 2018

9.                             Revisorernas berättelse

10.                          Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

11.                          Fastställande av medlemsavgifter för 2020

12.                          Fastställande av verksamhetsplan och budget för       kommande verksamhetsår

13.                          Förslag till ändringar av OK Roxens stadgar

14.                          Inlämnade motioner

15.                          Val av

a.     En styrelseledamot för en tid av två år

b.     En styrelsesuppleant för en tid av två år

c.     Två revisorer och en revisorssuppleant för en tid av ett år

d.     Två ledamöter i valberedningen, varav en utses till sammankallande, för en tid av ett år

  1. Övriga frågor
  2. Mötets avslutande

 

Skribent: Sofia Svedevall
Epost: Adressen Gömd

Postadress:
OK Roxen - Orientering
C/o Bengt Östlund, Torpvägen 11
59072 Ljungsbro

Kontakt:
Tel: 01363813
E-post: This is a mailto link

Se all info