Hoppa till sidans innehåll

Årsmöte OK Roxen

29 JAN 2018 20:55
  • Skapad: 29 JAN 2018 20:55

Medlemmarna i OK Roxen kallas härmed till ordinarie årsmöte, onsdagen den 21 mars 2018, kl. 19.00 i IFKs klubblokal i Vidingsjö, Linköping. Dagordning enligt gällande stadgar, och inklippt nedan.

Inför årsmötet kommer följande dokument att läggas upp på OK Roxens hemsida under Medlemssidor, Protokoll, 2018:   

Dagordning för årsmötet, Förslag till stadgeändring, Förvaltningsberättelse och Verksamhetsberättelse 2017 samt Budget och Verksamhetsplan för 2018.

Eventuella motioner ska vara styrelsen tillhanda senast 4 veckor före årsmötet.

Efter årsmötet serveras fika med tilltugg.

VÄLKOMNA!
Styrelsen

 

Dagordning

1.                                      Öppnande

2.                                      Fastställande av röstlängd

3.                                      Fråga om mötets behöriga utlysande

4.                                      Fastställande av dagordning

5.                                      Val av ordförande och sekreterare för mötet

6.                                      Val av 2 protokolljustare

7.                                      Val av 2 rösträknare

8.                                      a. Styrelsens verksamhetsberättelse för år 2017

                                         b. Styrelsens förvaltningsberättelse för år 2017

9.                                      Revisorernas berättelse

10.                                  Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

11.                                  Fastställande av medlemsavgifter för 2019

12.                                  Fastställande av verksamhetsplan och budget för kommande verksamhetsår

13.                                  Förslag till ändringar av OK Roxens stadgar

14.                                  Inlämnade motioner

15.                                  Val av

                                        a.       Två styrelseledamöter för en tid av två år

                                        b.      Två revisorer och en revisorssuppleant för en tid av ett år

                                        c.       Två ledamöter i valberedningen, varav en utses till sammankallande, för en tid av ett år

16.                                  Övriga frågor

17.                                  Mötets avslutande

Skribent: Sofia Svedevall
Epost: Adressen Gömd

illa OK Roxen på Facebook

Veckans Bana Linköping 2018

Månadens Bana Ljungsbro 2018

Veteran OL 2019

OKRoxen_hemsida 

 

 

 

 

 

 

 

 

Postadress:
OK Roxen - Orientering
C/o Bengt Östlund, Torpvägen 11
59072 Ljungsbro

Kontakt:
Tel: 013-63813
E-post: This is a mailto link

Se all info